از سوالات پر تکرار، مصرف مواد غذایی مجاز و غیرمجاز در رژیم کتو است. جواب به این سوال که؛ در رژیم کتوژنیک چه میوه‌ هایی مجاز است بستگی به این دارد که رژیم کتوژنیک شما یک رژیم تخصصی است که توسط متخصص نوشته شده یا از رژیم‌های خودسرانه و توسط افراد غیر متخصص در فضای مجازی است. اگر که رژیم شما توسط  متخصص نوشته شده است که قائدتاً این سوال که در رژیم کتوژنیک چه میوه هایی مجاز است را ندارید چرا که رژیم محاسبه و دقیق است. اما اگر از رژیم‌های غیر تخصصی کتوژنیک که فقط در حد یک هرم غذایی است طبیعتاً بسیاری میوه ها حذف می شوند شاید بتوان گفت تنها میوه‌هایی که می‌توانید مصرف کنید موارد زیر است: توت فرنگی، کرنبری، بلوبری، رزبری، میوه نارگیل