آموزش ترسیم سیم پیچی موتورهای الکتریکی • (مهندسی برق) PowerEn

در این دوره از اطلاعات تئوری پایه شامل آموزش برق پایه و محاسبات قطر و تعداد دور سیم گرفته تا اطلاعات پیشرفته و کاربردی مثل سربندی موتور، نخ بندیی و عایق کاری کلاف ها و انجام انواع سیم پیچی با یک استراتژی آموزشی منحصر به فرد به کارآموزان آموزش داده می شود. در موقعیت هایی که q فرد یا زوج باشد، مطابق با دستورالعمل های سیم پیچی موتورهای سه فاز، سیم بندی اجرا میگردد. در سیم پیچی موتورهای های تک فاز با استارت موقت، به منظور ایجاد گشتاور قوی و برقراری حوزه دوار، اختلاف فاز الکتریکی سیم پیچی اصلی و استارت را، از لحاظ موقعیت مکانی، 90 درجه الکتریکی آموزش سیم پیچی کولر درنظر میگیرند. چنانچه در سیم پیچی ابتدا و انتهای یک کلاف، اختلاف فاز ۱۸۰ درجه الکتریکی رعایت گردد و نیروی محرکه القایی بازوهای رفت و برگشت کلاف ها جمع جبری شوند سیم بندی را گام کامل می گویند. این بخش که ، از ورقه های آهن سیلیس دار ساخته می شود ورقه ها وقتی روی هم قرار می گیرند، شیارهایی را پدید می آورند . متداول ترین سیم پیچی چند طبقه در موتورهای سه فاز، سیم پیچی دو طبقه است که دو بازو در هر شیار قرار می گیرد . بنابراین سیم پیچی موتورهای سه فاز، در بحث صنعتی مطرح است ، زیرا بیشتر موتورها در این بخش به صورت سه فاز هستند.

با این تفاوت که در اجرای سیم پیچی موتور های تک فاز طرح دو فاز، دو ستون مجزا برای دو فاز ترسیم میشود. در سیم پیچی موتور های تک فاز با خازن راه انداز و دائم که به موتورهای دو خازنی معروف هستند، از هر دو نوع خازن خشک و الکترولیتی استفاده میشود. در این نوع سیم پیچی سیم کمتری در مقایسه با سیم پیچی متحدالمرکز مصرف می شود و محاسبه تعداد دور هر کلاف، ساده تر است. هزینه کلاس ها در قالب دو شهریه متفاوت برای کلاس های عمومی و خصوصی در بالای صفحه آمده است که واقعا در برابر دانش، مهارت و موقعیت های شغلی که بدست می آورید مقدار ناچیزی است. ولتاژ دوباره شروع به افزایش می کند زیرا آرمیچر در موقعیت 270 درجه به قطب مخالف می رود. ۱٫ عایق بندی بهتر انجام شده و ضریب اطمینان الكترو موتور ماشین بالا می رود . سپس کاغذ عایق را به اندازه شیار برش دهید و هر تکه کاغذ را به آرامی داخل شیارها جا نمایید. در مرحله بعد باید مشخصات و نقشه سیم پیچی را از روی استاتور برداشت کرد و یک فاز بودن و سه فاز بودن موتور، گام کلافها، تعداد کلاف ها، نوع سیم پیچی و …

اگر تعداد گروه كلافهای راه اندازی را نیز برابر با 4 بگیریم در این صورت تعداد كلافهای هر گروه كلاف یكی می شود كه مجموعا 4 كلاف شده و 8 شیار توسط آنها پر می شود تعداد گروه كلافهای راه انداز را برابر با 2 نیز می توانیم بگیریم در اینصورت نوع گروه كلافها 2 تایی خواهد شد و تمام گروه كلافهای اصلی و راه اندازی دوتایی می شوند. عمدتا در سیم پیچی انواع موتورهای تک فاز با خازن راه انداز، از خازن های الکترولیتی استفاده میشود که اغلب دارای ظرفیت زیادی می باشند تا در شروع راه اندازی، خازن راه انداز اختلاف فاز لازم را برای گردش موتور ایجاد کند. استاتوریك موتور یك فاز دارای 30 شیار می باشد و باید بصورت شش قطب سیم پیچی شود در صورتیكه تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ اصلی 24 و تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ راه انداز 12 عدد باشد دیاگام گسترده این موتور را رسم كنید. در بعضی مواقع جهت تغییر دور با جهت تغییر ولتاژ با نبودن سیمهای معیوب برای مقاصد دیگر لازم می شود تعداد دور سیم پیچ و قطر سیم جدید محاسبه شود. F فركانس شبكه و مقدار ثابت می باشد در فرمول شماره 2 و و اگر محاسبه كنیم از قطر تئوری تعداد كل دور بدست می آید.

در این سیم بندی تعداد شیارهای موجود بین رفت و برگشت هر کلاف و شیار خواهد بود. ۲٫ امکان اتصال حلقه ها در داخل شیار و اختلاف پتانسیل بین هر هادی با هادی یکدیگر ۵۰ % کمتر می آموزش سیم پیچی پمپ آب خانگی شود . این خازن ها با ظرفیت هایی تا 200 میکروفاراد، مورد استفاده قرار میگیرند.در برخی از روش های آموزش سیم پیچی موتورهای تک فاز برای ایجاد اختلاف فاز بیشتر بین ولتاژ و جریان سیم پیچی های اصلی و کمکی از خازن در مسیر سیم پیچی کمکی به شکل سری بهره می گیرند که در ادامه برخی از معروف ترین مدل های استفاده از این روش را به اختصار معرفی می کنیم. دوره جامع سیم پیچی الکتروموتورها و آرمیچر در آموزشگاه برق و الکترونیک توسط اساتید با تجربه و با دانش فنی بالای این رشته که خود سال هاست در بازار کار این رشته مشغول به کار هستند به صورت کامل و صفر تا صد آموزش داده می شود.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر