آنتی اسکالانت چیست و چه کاربردی دارد؟

پترو کمیاب وارد کننده انتی اسکالانت و مواد شیمیایی تصفیه آب، کیفیت محصول را مطابق مهم چک تضمین می نماید . آنتی اسکالانت جنسیس ایجاد کمپانی Genesys می باشد که از معتبرترین کمپانی های تولید کننده آنتی اسکالانت و مواد شستشوی ممبران آیتم به کارگیری در سیستم های تصفیه آب RO می باشد. حساس استفاده از قابل انعطاف افزار های شرکت سازنده و همچنین کیفیت آب ورودی به دستگاه های اسمز معکوس مقدار دوز تزریق آنتی اسکالانت مشخص می شود. از طرف دیگر واجب است تا صد رد صد این متاع را اهمیت آب تصفیه شده و سوای کلر، حل کرد و آنگاه به دستگاه تصفیه آب صنعتی آیتم نظر، وارد نمود. به کار گیری از آنتی اسکالانت در سیستم اسمز معکوس صنعتی، سبب ساز ارتقا طول قدمت ممبران و کاهش هزینه های محافظت سیستم می شود. اسمز فرایندیست که در درختان رخ میدهد. زمانیکه گیاه آب را از خاک جذب میکند یا کلیه ها آب را از خون جذب می کنند ، پروسه اسمز صورت داده است. البته هر یک از همین اشکال نیز اساسی دسته ها و مشخصات گوناگونی میباشند که توسط نرم افزار شرکت سازنده و همینطور کیفیت آب محل ورود به دستگاه های اسمز معکوس میزان می توان مناسب ترین جور آنتی اسکالانت را انتخاب نمود. وجود نمک های محلول در آب محل ورود به آب شیرین کن یا دستگاه اسمز معکوس RO برروی دریچه های میکرونی پلی آمید ممبرین های اسمز معکوس رسوب نموده که همین پدیده اسکیلینگ scaling یا گرفتگی ممبران یا غشاء دستگاه اسمز معکوس RO نامیده می شود که می بایست بوسیله آنتی اسکالانت در دست گرفتن شود. آنتی اسکالانت دکوئست (DEQUEST) یک ماده کاربردی یکسری منظوره میباشد که در کنترل رسوبات کربنات کلسیم بسیار حائز دارای است. در اختیار گرفتن رسوبات مواد شیمیایی فعال سطحی مثل سورفکتنت های کاتیونی یا فلوکولانت های پلیمری که می توانند موجب رسوب رجوع ناپذیر شوند. متفرق کردن: Dispersion آنتی اسکالانت بر روی ذرات و کلوئید ها ساکن شده و کلیدی تشکیل دادن یک بار منفی دوچندان توانمند موجب می گردد تا کریستال ها از نیز دور شوند و همچنین از طرفی موجب می شوند ذرات رسوب کرده نیز از مرحله ممبران انقطاع شوند. آنتی اسکالانت با توشه منفی بوده و مهم ممانعت از جذب کریستال های رسوب مهم بار مثبت موجب نماید شدن تشکیل رسوب می گردد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت آنتی اسکالانت اویستا وب وبسایت خود باشید.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر