از مواد شیمیایی Impact شنیده اید؟ همینجا این است

کمپانی sigma محصولات آیتم استعمال در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و گسترش دارویی را عرضه می کند

توسط HONARMANDKHABAR در 26 آذر 1401
کمپانی sigma محصولات آیتم استعمال در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و گسترش دارویی را عرضه می کند و طیف وسیعی از محصولات و رشته آوری های توانمند را به جهت تحقیقات شیمیایی از پاراگراف اشکال کاتالیزورها (فلزی، غیر فلزی، کایرال)، حلال ها، آنتی بادی ها، معرف های بیوشیمیایی، بافرها، اسیدها و بازها را تولید می کند. APTMS یک آمینوسیلان هست که در فرآیندهای silanization به عنوان استدلال جفت سیلان به جهت تصحیح تراز گونه های نانو ذرات و در مخلوط اصلی ماتریس سیلیس مزوپور برای از میان بردن کروم از فاضلاب دیدن برگه اصلی به کارگیری می شود. از همین ماده شیمیایی به عنوان یک سلاح در طول مبارزه جهانی اولیه به کار گیری می شد. تترا هیدرات مولیبدات آمونیوم (AMT) یک نمک مولیبدن هست که به عنوان پیش ماده در تولید کلسیم مولیبدات، سنتز دی اکسید تیتانیوم، MoO2، MoBi2S5 و تهیه و تنظیم محلول ید یدید-مولیبدات برای تعیین مرحله گلوکز به کارگیری می شود. MBTH هیدروکلراید هیدرات یک معرف کروموژنیک میباشد که برای تعیین بنزودیازپین ها، کلسترول، عمل آنزیم، سنتز رنگ های بنزوتیازولیلیوم آزو و همچنین به تیتر یک معرف جفت الکتروفیلی به جهت گزینش کلر ما‌نده گزینه به کار گیری لینک قرار می گیرد. NaHSO3 به عنوان معرف به جهت ایجاد بافر بارش ایمنی (IP) به خواسته اصلاح مواد شیمیایی در DNA، سنتز ۵ ، ۶-دی هیدروآسیل-۶-سولفونات و آرسنیولیپیدها گزینه به کارگیری قرار می گیرد. در تشکیل آلیاژ Al-Cd و به تیتر یک استدلال هسته در ایجاد رنگدانه TiO2 استفاده می شود. مونوهیدرات هیدرازین اصلی سیستم کریستال تریکلینیک و تیم فضایی P3121 میباشند که به تیتر مرجع هیدروژن از طریق مجزاسازی در حضور کاتالیزور تشکیل شده از نانوذرات آلیاژ Ni-Pt و CeO2، عامل کمتر دهنده در مواردی و سنتز هیدرازید بنزوئیک اسید و وینیل بنزیلامین هیدروکلراید استعمال می شود. یک جامد بی رنگ می باشد که به تیتر کاتالیزور نوکلئوفیلی موثر در گونه های واکنش های آسیلاسیون، بیلیس-هیلمن، هیدروسیلاسیون ها، تریتیلاسیون، سنتز استودینجر β- لاکتام ها و موردها دیگر کاربرد دارد. روغن معدنی یک مایع شفاف، بی بو و ماده ای مشترک در اشکال مواد آرایشی و محصولات مراقبتی است. سیگما آلدریچ ایالات متحده،یکی از بزرگترین ساخت کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی در سراسر عالم می باشد که بیش از 230000 معرف و ماده شیمیایی را تولید می کند. از این ماده اکثر در صنایع پلاستیک سازی به کار گیری می شود. این ورقه شامل ترکیبات تولید کننده مواد شیمیایی، ترکیب درصد موادتشکیل دهنده و مواد باطن آن و پارامترهای ایمنی که حین مصرف و وقوع رخداد بایستی رعایت شوند را برای به عبارتی ماده شیمیایی مشخص و معلوم بیان می کنند. حقیقت این می باشد که می توانیم به راحتی اکثریت محصولاتی را که در سوپر مارکت می بینیم کلیدی ترکیبات طبیعی که در خانه داریم، به دست آوریم. در طب غالباً از گونه خالص آن استعمال شده و بها واقعی آن صرفا به دست پزشکی ماهر پدیدار میگردد. در شویندهها حیاتی هدف برطرف نمودن دشواری آب و کارایی بهتر، در طبابت به جهت تهیه و تنظیم آسپرین و در دندانپزشکی مادهای مؤثر در تمیزکردن دندانها است. به عنوان ماده كاهش دهنده در تهیه ورق های گرافن به کارگیری می شود. TEDETA یک لیگاند اتیلن دی آمین جایگزین N می باشد. حدود یک چهارم از کل مواد شیمیایی تولیدی، در تولید سایر مواد شیمیایی به کلیک مصرف می رسند. اخلال در گوشه و کنار زیست از طلوع فرهنگ وتمدن صورت داده است و حساس رشد جمعیت جهانی مشکلات آلودگی ارتقا یافته است، به جهت مراقبت یک محیط زیست سالم تکنیک های شیمی آنالیتیکال مورد اتکا قرار می گیرند، مواد نامطلوب موجود در آب، هوا، خاک و مواد غذایی بایستی مشخص و معلوم شوند. به عنوان مثال در کشاورزی برای تولید کودهای آمونیوم فسفات و غنی نمودن خاک و بهبود رویش گیاهان، در صنایع غذایی به مراد ساخت طعم در برخی از غذاها و نوشیدنیها و یا این که در فرایند ایجاد روغن نباتی، پکینگ پودر یا محصولات گوشتی به کارگیری میشود. اسید سیتریک که به رخ آبدار و خشک تولید میگردد ازجمله اسیدهای پرمصرف در صنایع غذایی است، به گونهای که حدود ۷۵ % اسید ساخت شده در همین صنعت استعمال میشود. اسید سیتریک از گزاره اسیدهای آلی میباشد که به رخ طبیعی در بعضا از میوهها و مرکبات وجود دارد. همینطور در صنایع شیمیایی اکسیژن در جزء‌جزء‌کردن هیدروکربنها (ترکیبات تنها کربن و هیدروژن) به محصولات هیدروکربن کوچکتر مانند اتیلن، پروپیلن و استیلن کاربرد دارد. آنها کوچکترین واحدی هستند که هر چیزی را می توان سوای انجام کارهای افراطی (مثل بردن یک مشعل دمنده به یک بلوک لگو یا این که شکستن اتم ها در یک راکتور هسته ای ) به آن تجزیه کرد . محلول های آبی سدیم بیسولفیت در طبیعت اسیدی هستند و تجزیه آن به صورت اسید، دی اکسید گوگرد تشکیل می دهد. اسپرمین تترا هیدروکلراید به صورت پودر یا این که کریستال می باشد و برای رسوب DNA از بافرهای آبی ناچیز نمک به کارگیری می شود. به صورت پودر است و عنوان سپر مؤثر نوترون به جهت راکتورهای هسته ای متحرک، سوخت موشک و سیستم ذخیره انرژی مورد به کار گیری قرار می گیرد. به شکل مایع میباشد و به عنوان معرف در سنتز ماکرولیگاند آمین شده و لیگاند رسوبی آیتم به کارگیری قرار گرفته برای اطلاعات بخش اعظم به اینجا کلیک کنید است. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه ادامه مطلب بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.