انواع و کاربرد دمپر هوا

این پرهها هنگامی که در وضعیت عمود بر جریان هوا قرار گیرند مانع عبور هوا از روزنه یا نتورک میشوند. موتور damper دسته فنر برگشت دار (نومتیک) مهم استعمال از فشار هوا به حرکت در میآید و اهمیت استعمال از فنر، damper را در موقعیت انتهایی و ابتدایی نگه دارد که وضعیت معمولی نامیده میشود. وجود دارد و وظیفه ی حیاتی آن انتقال، تهیه و تنظیم و توقف هوا است. همین مشاوره ممکن میباشد نیز برای دمپرهای موتوری و هم مدلهای دستی نیاز باشد. دمپرهای موتوری اتوماتیک میتوانند حساس یک سولنوید نیز در اختیار گرفتن شوند و میزان جریان هوا دارای دقت به سیگنالهای ترموستات که به محرک (actuator) دمپر می رود تنظیم میشود. موتور یا محرک دمپر، موتوری است که روی این قطعه قرار می‌گیرد و وظیفه دمپر را به شکل اتوماتیک انجام میدهد. حالا که فهمیدیم دمپر چیست و با کاربرد دمپر تا حدودی آشنا شدیم، وقت آن می باشد که بدانیم در یک خانه دمپرها در کجا قرار دمپر شبکه صنعتی دارند؟ دمپرها از نظر کارایی شباهت زیادی به یکدیگر دارا‌هستند ولی برای هر کاربردی مدل خاصی از آنها مورداستفاده قرار می‌گیرد و در گوشه و کنار تهویه مناسب، ایمنی و راندمان مطلوب در فضا ساخت میکند. پره های به فعالیت رفته در دمپرهای ضد انفجار از محصول ضدخوردگی و مطلوب برای محفظه های صنعتی می باشد. با انجام همین عمل انتقال هوا از طرز نتورک به حداکثر سرعت خود خواهد رسید. این وسیله در چکیده از مسیر محل ورود و یا این که خروجی نتورک های هوا کارگزاشتن خواهند شد. بالانس دمپرها به خاطر وزن سبک پره­ها حیاتی مکانیزم وزنه­ای یا ثقلی سبب می شوند که مسیر هوا در جهت آیتم نظر یک طرفه شود و از برگشت هوا خودداری کند. در نوع تیغه موازی، تیغهها در یک جهت حرکت میکنند. این دمپرها مقدار هوا را در کانال های رفت و رجوع و برگشت تهیه میکنند. دمپرهای دستی توسط دستهای که در خارج از شبکه قرار دارد، میچرخند و برای موازنه هوا و انجام تنظیمات مورد استعمال قرار میگیرند. درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد دمپر کانال هوا یخچال الکترواستیل لطفا از ورقه ما بخواهید.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر