اهمیت پتاسیم در رژیم غذایی

درصورتیکه به هیپرکالمی مشکوک هستید، خوبتر است از غذاهای پتاسیم بالا مثل غذاهای ذکر شده در این مطلب، دوری کنید. علاوه بر همین پتاسیم در بسیاری از غذاهای تام و فرآوری نشده وجود دارد. براین اساس رژیم غذایی حاوی مواد تصفیه شده پتاسیم زیاد اندکی خواهد داشت.همچنین عمده غذاهای فرآوری شده حاوی مقدار بالایی از سدیم میباشد و وقتی که مصرف سدیم بالا رود، مصرف بیشتری پتاسیم به جهت حفظ تعادل آن در تن نیاز خواهد بود. هر سلولی در تن مستضعف میزان مشخصی پتاسیم به جهت ارائه کارایی درست است. در صورت بیتوجهی به همین علائم، هایپوکالمی می تواند موجب سوء عملکرد کلیوی شود که افراد دچار به بیماری کلیوی نسبت به نارسایی کلیوی زخم پذیر هستند. پتاسیم یک ماده معدنی و الکترولیت حتمی هست که در کارایی قلب، انقباض عضله ها و تعادل آب نقش دارد. کمتر مرحله پتاسیم بدن، یکی از از عارضه ها شایع گرفتگی عضله‌ها است. کلیدی کاهش سطوح پتاسیم، بدن هر چه عمده در معرض اثرات سدیم دریافتی از رژیم غذایی قرار می‌گیرد که میتواند فشار خون را ارتقا دهد. سطح ها کم پتاسیم در خون میتواند موجب احساس سوزن سوزن شدن و بیحسی شود که به اسم پارستزی شناخته میشود. زمانی که سطوح پتاسیم در بدن ناچیز است، کار همین سلولها اساسی نقص‌ مواجه می‌گردد و پیدایش بعضی مشکلات گوارشی را در پی دارد. علاوه بر این، سبزی سوییسچارد نیز یک عدد از سبزیجاتی می باشد که در هر ۱۰۰ گرم حدود ۳۸۰ میلیگرم پتاسیم دارد. بر شالوده یک مطالعه، آب انار در مقایسه اهمیت آب سایر میوهها حاوی بیشترین مقدار آنتیاکسیدانهای پلیفنول است. بیاشتهایی یک خلل غذا تناول کردن است که گرسنگیهای طولانی مدت را شامل میگردد و اشخاص در گیر به آن ممکن میباشد به میزان کافی مواد غذایی حاوی پتاسیم مصرف نکنند. به همین استدلال نیز یک ماده غذایی فوقالعاده به جهت تقویت دستگاه ایمنی بدن محسوب می گردد و همینطور میتواند به ایجاد هر چه اکثر کلاژن امداد کند. کلراید همچنین به مراقبت حجم خون مناسب ، فشار خون و pH مایعات تن امداد میکند. اين دارو در درمان كمي پتاسيم خون همراه يا بدون آلكالوزمتابوليك، در مسموميت مزمن اصلی ديگوكسين و در بيماران در گیر به فلج زمان اي همراه كمي پتاسيم خون مصرف مي شود. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد عمده در آیتم فروش پتاسیم یدید صنعتی لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر