این تکنولوژی ها آینده را میسازند

واقعیت فرمان این هست که خانواده ها در تأثیر گذاری و راهنمائی تحصیلی و شغلی فرزندان خود آگاهانه عمل نمی نمایند و نسبت به آموزش تکنولوژی و علوم ریاضی در سطح متوسط و خوب رغبت چندانی از خویش نشان نمی دهد . هر چه زمانه طولانیتری احساس تنهایی خویش را نادیده بگیرد، دردناکتر خواهد شد و هرچه میل او به به کار گیری از آن وسیله منحرفکننده حواس عمده میشود. بااینکه همین هشداردهنده به نظر می‌رسد ولی علامتها هشدار همه طرف ما وجود دارااست و انسانهای بیشتری درنتیجه آن صرفا میشوند. باوجود همین واقعیت که تکنولوژی امروز به ما این قابلیت را می دهد که اصلی آدمهای گوناگون در سراسر عالم ارتباط برقرار کنید البته در حقیقت هر چه تعداد دوست نیز که در شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک داشته باشید، تمامی آنها به یک سرانجام میرسند؛ حبابی تکنولوژیکی که شما را از ارتباط ها انسانی واقعی قطع میکند. » ساکت میکنند. خیلی از خانوادهها نیز که اصلاً کنار نیز نمینشینند، چون غذاهای فوری به این معنا میباشد که میتوانند هر جا که باشند و هر هنگامی که خواستند غذایشان را بخورند. خودروهای هوشمند اهمیت یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا از تصادفات و شدت ترافیکهای خیابانی و جادهای بکاهند. در سمعک هوشمند وایرلس رابطه میان دو گوش به رخ بیسیم (بلوتوث) دربین دو سمعک لحاظ شده است، در سرانجام فهم و شعور گفتار به جهت شخص خوبتر انجام میشود. اپل در بازار گوشیهای هوشمند در موقعیت مخصوص به فردی قرار دارد. مارکوزه میگوید تکنولوژی جدید آزادی بشر را پایین تأثیر قرار داده است.از این رو باور دارد که تکنولوژی به سمت جامعهء تک بعدی (ONE-DIMENSIONAL)حرکت میکند و در جامعه سرمایهداری نو دشمن اخبار تکنولوژی در ایران انسان میگردد. معمولا یا این که دوباره به سمت تلویزیون برمیگردند، یا سراغ internet میروند، یا درگیر یک بازی کامپیوتری میشوند، به آهنگ گوش ارائه می کنند یا اهمیت تلفنهمراهشان درگیر میشوند. در صورتی که پروسه ارتباطات روشن دل را بسوی آینده طرح ریزی نماییم و فرض کنیم که این روند ادامه پیدا کند، در 20 30 سال آتی به سمت چه دسته جامعه ای پیش خوا‌هیم رفت؟ و اگر نتوانند ارتباط درست برقرار کنند، چطور میتوانند حساس انسانها ارتباط ها معنادار و طولانیمدت داشته باشند؟ تکنولوژی خنثی است. این که ما چگونه از آن به کار گیری می‌کنیم عالی یا این که بد بودن آن را انتخاب میکند. قبل از این‌که به این برسیم که چگونه اهمیت تنهایی تقابل کنید، میخواهیم روشن کنیم که تکنولوژی به خودی خود چیز بدی نیست. 4-تکنولوژیای مناسبتر خواهد بود که از حیث صنایع ما قبل و ما آن‌گاه خویش بیشترین رابطه را با صنعت های داخلی و سنّتی داشته باشد. وقتی از آدمهای دیگر قطع شوید، احساس تنهایی خواهید کرد چون همین عزیزان مجازی نمیتوانند به طور کافی نیازهای شما را در طولانی مدت برآورده کنند.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر