ترمیم دندان چیست؟

در روش ترمیم غیر مستقیم، در یک جلسه دندان تراش خورده ، پوسیدگی خارج می شود بعد قالبی از دندان تهیه می کنند . پرسلن یک ماده شیشه ای غیر بلوری است که از سیلیسیم و اکسیژن تشکیل شده است. معمولا دندانهایی که به کمک کامپوزیتها پر میشوند حساس ترند اما دندانهای پرشده با آمالگام هم ممکن است به فشار، گرما، سرما یا شیرینی حساس باشند. به دلیل ظاهر طبیعی از این ماده در پر کردن دندان استفاده زیادی می شود. بوی بد دهان نیز می تواند نشانه ای از بیماری دهان و دندان باشد. پوسیدگی دندان یکیاز بیماری هایرایج دهان و دندان میباشد کهبایستی درمان شود چراکه عدم درمان پوسیدگی دندان منجربهگسترش پوسیدگی دندان وحتی ازدست دادن دندان خواهد شد.

پوسیدگی زیر پرکردگی قبلاز آنکه متوجه شوید گسترده میشود یا باعث درد میشود. دندان لب پر شده به ندرت باعث درد و ناراحتی می شود. کودک ممکن است در توضیح درد دندان مشکل داشته باشد. دندانهای شیری 6 تا 12 ماه پس از تولد شروع به رشد در دهان کودکان می کنند و رشد دندان های شیری تا 24-30 ماهگی کودک ادامه می یابند. زمانی که دندان های شیری شروع به افتادن می کنند ، دندان های دائمی جای دندان های شیری را می گیرند. کسانی که طلا را برای پر کردن دندان خود انتخاب میکنند لازم است دو بار به دندان پزشک مراجعه کنند زیرا ساخت این ماده در آزمایشگاه انجام میشود.

مهمترین کاری که برای دندان ترمیم شده می توانید انجام دهید، حفظ بهداشت دهان است. این مواد بهلحاظ ظاهری و مشخصات فیزیکی با ساختار اصلی دندان مطابقت داشته بطوریکه دندان ترمیم شدهدر نهایت از استحکام کافی و زیبایی برخوردار میشود. توجه کنید که در مطب و هنگام کار به دلایل گوناگون از قبیل خستگی بیمار، حرکت های گاه ناخواسته زبان و پخش بزاق، نیاز به هماهنگی کامل دکتر و دستیاران و … هنگامی که فرایند لایهبندی بهاتمام رسید، دندانپزشک مواد کامپوزیت را شکل داده و هرگونه مواد اضافی آنرا میتراشد و پساز براق و صیقلیکردن دندان، برای تکمیل فرآیند ترمیم همرنگ دندان ،انطباق بایترا بررسیکرده و اطمینان حاصل میکندکه دندان هابه خوبی روی هم قرار میگیرند.

دندانپزشک ابتدا بااستفاده ازبیحسی موضعی، منطقه دهان رابیحس کردهو قسمت پوسیده دندان (درصورت وجود) رابا استفاده از ابزارهایدستی دندانپزشکی میتراشد. اگر لبخند یا گفتار کودک غیرطبیعی باشد ، ممکن است ناشی از دندان باشد. این دیدگاه برای کودک کاملا اشتباه است. برای پر کردن دندان با کامپوزیت ابتدا می بایست دندان پوسیده را ایزوله نمود. به همین دلیل استکه دندانهای پر کرده نیز باید بطور مرتب معاینه و درصورت مشکلدار بودن پرکردگی مجدداً پرشود.

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد ترمیم دندان اندو شده بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر