دریچه فن کویل و تاثیرات آن در تهویه خانه – کلینیک انرژی ساختمان

مورد قضیه بعد ها به خصوص در آیتم رشته کویل سقفی و حرفه کویل کاستی از اساسی ویژه ای برخوردار است. بعد ها روزنه فن کویل سقفی در کاهش یا این که ارتقاء شدت جریان هوای توزیع شده در محیط، زیاد تاثیرگذار و اثر گذار هستند. به‌این ترتیب مقاومت مدار ارتقا مییابد و جریان آب عبوری ازلولهها کاهش خواهد یافت. رشته کویل های چهار لوله ای بدون شک بایستی مجهز به شیر برقی باشند و اهمیت اعتنا به فرمان ترموستات، آب سرد یا این که آب گرم در یکی از از دو کویل جریان می یابد. در صورتی که شیار یا این که به اصطلاح گل درب روزنه پایین حرفه کویل در محفظه درب طراحی شود،هوا از کناره ی درب به سمت داخل محیط ی دستگاه رشته کویل سوق دهی می شود و اگر این شیار در مرکز درب دریچه پایین حرفه کویل تعبیه شود، هواواز منافذ داخلی به سمت نصیب مکنده دستگاه پایین رشته کویل انتقالدمی یابد. عرص گریل و تعداد گریل های روی درب روزنه تماشا رشته کویل به اقتدار مکشِ دستگاه فن کویل مربوط است، به این معنی که هرچه اقتدار مکش دستگاه بالا باشد تعداد گریل های ساخت شده در بدنه درب دریچه بازدید عمده می شود، گهگاه زمان ها این گریلها در یک سطر و برخی زمان ها در دو ردیفِ موازی روی درب دریچه تماشا رشته کویل ایجاد می شود که هوای حتمی به جهت مکش دستگاه به وفور و میزان آیتم نیاز در دسترس دستگاه قرار گیرد. همینطور ممکن هست به شکل یکپارچه و یا این که قابل تعمیر ساخته شوند اشکال مختلفی هم در خصوص بوش شفت و یا این که بلبرینگ دارا هستند که در عملکرد درازمدت و مرحله صدا اثر گذاری گذار است. روزنه پایین رشته کویل یا به عبارتی دریچه حرفه کویل باطن مشبک ، به جهت تشکیل دست یابی بی رنج به دستگاه هایی نظیر داکت ها و رشته کوئل هایی که اکثرا در سقف قرار دارا هستند آیتم قیمت روزنه تحت حرفه کویل استعمال قرار میگیرد. در صورتی مدار حرفه کویلهای زونهای داخلی مستقل از رشته کویلهای زونهای پیرامونی طراحی و اجرا شده باشد، حیاتی تغییراتی در طراحی میتوان از چرخه کلیدی صرفه هیدرونیک به جهت زونهای داخلی استفاده کرد. به کلمه دیگر حرفه کویل های دو لوله ای فقط اساسی یک کویل و یک لوله اتصال به لوله آب رفت و یک لوله اتصال به لوله آب بازگشت هستند، امّا حرفه کویل های چهار لوله ای کلیدی دو کویل و نتیجتا اتصال دو لوله برای آب رفت و رجوع و برگشت به کویل آبگرم و هم دو لوله برای اتصال به لوله رفت و رجوع و برگشت آب سرد چیلر می باشند. در بعضی موردها به جهت تولید قابلیت تامین به طور همزمان هوای سرد و هوای گرم در شبانه روز و یا فضاهای گوناگون یک ساختمان لوکس، از حرفه کویل هایی که اهمیت دو کویل جداازهم می باشند ( یک کویل جهت جریان اثبات آب سرد چیلر و همینطور کویل دیگری جهت تامین جریان همیشگی آب گرم دیگ)، به کارگیری می شود. 6. فشار کار : کلیدی اعتنا به این‌که در ساختمان های بلندتر از 15 طبقه فشار آب درون کویل بیش از 6 بار خواهد بود هنگام گزینش حرفه کویل به مورد قضیه دارای فشار آب درون کویل برای برج های بلند درجه نیز توجه فرمایید. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها مضاعف بیشتر در آیتم ابعاد روزنه خروجی رشته کویل لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر