دریچه هوا سقفی - گروه صنعتی عباس نژاد

همین کمپانی حیاتی ارائه سرویس ها ارزنده و همچنین سرویس ها پس از فروش راضی بودن کلیه مشتریان خود را جلب نموده.

توسط HONARMANDKHABAR در 14 اسفند 1400
همین کمپانی حیاتی ارائه سرویس ها ارزنده و همچنین سرویس ها پس از فروش راضی بودن کلیه مشتریان خود را جلب نموده. شرکت تهویه جدید بزرگترین شرکت کانال سازی در تهران، ارائه دهنده انواع دریجه های تهیه و تنظیم هوا، گونه های دریچه شبکه کولر آبی، شبکه سازی و… در ادامه این مطلب به بیان خصوصیت های انواع دریچه های سقفی و بها دریچه های سقفی می پردازیم. به کار گیری از دریچه های سقفی سبب می شود که مقدار دما اهمیت سرعت خوبی به حد مناسب برسد. برای کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب نیز از طریق سقف کاذب خارج می شوند از دریچه های سقفی آرمسترانگ به کار گیری می شود که از گونه های سقفی یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همچنین مشبک و شمسی تشکیل می شود. روزنه های سقفی چهار گوش کلاف بدور گشوده در انواع گوناگون رنگ های پودری الکترو استاتیک کوره ای بر شالوده التماس مشتریان گرامی تولید می شوند. ب- دریچه سقفی یک،دو،سه و چهارطرفه ی آلومینیومی و آهنی(با دمپر و بی دمپر). استدلال دارای بالا بودن قیمت دریچه های آلومینیومی ، مدل ماده ی اول دریچه می باشد. اسم دیگر روزنه سقفی چهارگوش کلاف به دور باز به برهان ثابت بودن صورت پرهها به کادر و بدنه اصلی به دریچه سقفی پره اثبات شهرت دارد. ۱۰- روزنه سقفی تایلی سوای فریمِ ترکیبی دارای دریچه گرد سونایی. ۶- دریچه سقفی تایلی سوای فریمِ ترکیبی اصلی روزنه گرد تخت( بلندگویی). همچنین از جنبه ی دیگر، ارزش مدلهای مشبک آلومینیومی اکثر از بها روزنه سقفی در مدلهای دیگر خواهد بود. هر کدام از مدلهای دریچه سقفی اهمیت اعتنا به وضعیت ذکر شده، کلیدی ارزش متمایز خواهند بود. این دریچه های سقفی نظیر مدلهای چهارگوش علاوه بر رفت هوا برای برگشت هوا هم قابل به کارگیری است. از روزنه های سقفی هوا در اکثر وقت ها مواقع به جهت هوای رفت و گهگاه زمان ها به جهت بازگشت هوا به کار گیری میشود. به جهت مثال قیمت روزنه سقفی هوا یک ، دو ، سه و چهار طرفه ی اهمیت کالا آلومینیومی (با دمپر و بدون دمپر)، در مقایسه با ارزش این محصول با جنس آهن به طور حتم فراتر خواهد بود. چنانچه شما هر دسته سوالی در رابطه مهم کجا و شیوه به کارگیری از دریچه چیلر سقفی دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب