شیر اطمینان و شیر فشارشکن براساس استاندارد (ASME/API 526)

شایان ذکر می باشد که به کار گیری از ولوهای فشارشکن در سیستم های مختلف، نشتی های خارجی آن را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. شیرهای دیافراگمی اقتدار کنترلی مضاعف زیادی دارا‌هستند و حتی میتوانند در مواردی نقش شیرهای کنترلی را اجرا کنند. شیرهای فشارشکن در جنسهای متفاوتی ایجاد و روانه بازار میشوند. همین جور شیر در دو گونه دیافراگمی و پیستونی موجود می باشد که در پایین به توضیح هر یک از آنها می پردازیم. این شیرها یک پیچ مخصوصی جهت تهیه و تنظیم فشار میباشند که به وسیله آن فشار خروجی شیر تهیه میشود طریق عملکرد شیر فشار شکن بر شالوده کنش و واکنش دو نیروی ضد‌و‌نقیض همسایه فشار شکن هیدرولیک دربین راهی یکدیگر می باشند. جهت راحتی در تعمیر دو عدد شیر انقطاع و وصلی در دو طرف آن کارگزاشتن نمایید. 2- دو عدد شیر انقطاع و وصلی در دو طرف شیر فشار شکن جهت تسهیل در امر تعمیر و نگهداري کارگزاری کنید. هر یک از همین رخدادهای مخرب می توانند به صورت جداازهم یا هم زمان رخ دهند و چگالی و حجم متمایز از جریان به جهت تخلیه تولید نمایند (برای مثال، جرم کمِ جریان برای انبساط حرارتی و جریان اساسی تراکم فراوان در واکنش شیمیایی). تقسیم بندی از حیث سیال کاربری به دو مدل هیدرولیکی و پنوماتیک و تقسیم می شود . شیر فشار شکن فوق بر بر روی بدنه خود دو عدد شکاف 8.5 میلیمتری دارااست تا به واسطه آن شیر را روی بدنه و سطوح مورد حیث ثابت نمود و مجرا هایی وجود دارااست که مهم دو مجرای خروجی که اساسی شیر ½ اینچ معلوم می باشد و برای ورود حساس چوپقی آلومینیومی می باشد که اهمیت رزوه G1/2 اینچ به جهت وصل شلنگ خروجی پمپ می باشد و یک خروجی اساسی قطر 20 میلیمتر که برای مسیر بای پس شیر می باشد که به واسطه آن میزان سیالی که در اثر افت فشار ایجاد شده میباشد به سمت مخزن سوق‌دهی شود. مشکلات این شیرها بر اثر ورود اجسام خارجی به وجود آمده و حتماً بایستی از صافی در سیستم بخار قبل از شیرهای فشارشکن استفاده نمایید و صافی ها به صورت عصر ای و اصلی برنامه زمانی معلوم خدمت شود. انتخاب سایز بزرگتر از حد ضروری به جهت شیر ها علاوه بر اینکه ارتقا هزینه داراست منجر فرسودگی سریعتر شیر می‌گردد زیرا در بارهای اندک شیر مجبور می می بایست در حالت نزدیک به بسته عمل کند به همین علت ساخت فاصله ریز فی مابین قسمت بلاگ شیر و نشیمنگاه آن شتاب در این قسمت دوچندان میشود و سبب خورده شدن و همینطور نخ نما شدن قسمتهای داخلی میشود.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر