شیر فشار شکن ایرانی

در همین شیر یک دیافراگم کمکی وجود داراست که یک لوله رشته رشته از خروج شیر به ذیل دیافراگم اساسی متصل شده میباشد فشار خروجی از شیر به تحت دیافراگم کمکی نیرو وارد می نماید اصلی کاهش فشار در خروجی فنر دیافراگم کمکی را جابهجا می نماید و شیر باز می‌شود و سیال از شیر کمکی عبور کرده و به ذیل دیافراگم اهمیت نیرو وارد می نماید در صورتی که همین نیرو اکثر از نیروی پشت فنر دیافراگم کلیدی باشد شیر با گشوده شده و سیال از شیر حساس عبور می‌نماید و در شکل رسیدن فشار در خروجی به فشار تهیه شده شیر فشار شکن عبور سیال را قطع می کند. برای نگهداری خوب تر از شیر فشار شکن آتش نشانی از شیرهای جدا و وصلی در کنار شیر به عمل می رود و نصب شیر به راحتی انجام می شود. طریق اتصال: اتصال شیرهای فشار شکن میراب به رخ فلنج جوشی می باشد. برای نصب شیر فشارشکن اقدامات متفاوتی انجام می پذیرد، در همین مورد ها گشوده نمودن شیرهای سیستم توسط کارشناسان اهمیت تجربه شکل می گیرد، در همین حوزه هوایی که در سیستم لوله کشی وجود دارد به رخ تام از این سیستم تخلیه می گردد. شیرهای فشارشکن تاسیسات آب مصرفی را در برابر فشار بیش از حد حفاظت می کنند. فشارشکن های برنجی سازگار با جریان آب، هوای فشرده و سیالاتی که خواص خورندگی ندارند می باشد و مطلوب استعمال جهت شبکه آب خانگی، گرمایش و تهویه مطبوع گیاهان گلخانه ای و در بعضا از مورد ها سیستم های هوای فشرده میباشد. شایان ذکر می باشد سیستم اطفا حریق از اجزای گوناگونی تشکیل شده و نصب آن امری شیر فشار شکن 1/2 تخصصی میباشد . شیر فشارشکن برنجی یورک ایتالیا ،دستگاهی جهت کاهش فشار جریان ، از روش تثبیت فشار بالادست و تهیه و تنظیم آن به فشار ذیل در مسیر خروجی فشارشکن برنجی میباشد.محدوده کارایی دمایی این شیر فشار شکن از ۰ تا ۸۰ مرتبه سانتیگراد است. و سیال به داخل شیر روان می شود. طریق عمل همین شیر به این رخ می باشد که فشار سیال در خروجی به ذیل دیافراگم نیرو وارد می‌نماید و از طرف دیگر یک فنر به دیافراگم نیروی متقابل وارد می کند با تغییر تحول فشار در خروجی دیافراگم حرکت کرده و سوزن را جابه جا و در سرانجام عبور سیال از شیر گشوده و بسته می شود. در این شیرها به وسیله نیروی فنر مکانیکی، سوپاپ در جای خود نگه داشته میشود. واجب میباشد بدانید که در شیر فشار شکن هیدرولیک قابل تهیه از یک پیچ در جهت تهیه و تنظیم کردن مقدار فشار خروجی به کار گیری میشود. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات فراوان بخش اعظم در آیتم شیر فشار شکن دو زمانه لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر