قیمت هیدروکسید پتاسیم ایرانی

هیدروکسید پتاسیم ترکیبی سفید رنگ اهمیت قدرت بازی فراوان بالا می باشد که مهم فرمول شیمیایی KOH نشان دیتا می شود و مهم نام های هیدروکسید پتاسیم، پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک هم شناخته می شود. پتاسیم هیدروکسید یا پتاس سوزآور پودری سپید رنگ و به عنوان یک ماده تمیز کننده کاربرد دارد. به عامل وابستگی و رغبت مضاعف به آب، هیدروکسید پتاسیم به تیتر یک ماده خشک کننده در آزمایشگاه کار می کنند،که به ویژه به جهت خشک نمودن حلال های حساس مانند آمین ها و پیریدین ها استعمال می شود. سود پرک و پتاس هر دو در صنعت ساخت صابون برای تغییر‌و تحول چربی ها به صابون طی فرایندی به اسم ساپونیفیکاسیون آیتم استفاده قرار می گیرند. پتاسیم هیدروکسید نسبت به سود پرک آسان تر چربی ها را پاک می کند بخصوص زمانی که دمای آب بالاتر باشد. ساخت صابون ها و چربی برهایی که در ساخت آن ها از هر دو ماده سود پرک و پتاس استفاده شده باشد ارجحیت دارااست چون می اقتدار اساسی وجود ارزش مناسب خیس هیدروکسید سدیم ، از خواص هیدروکسید پتاسیم در چربی زدایی توانا تر هم سود برد. برهان تفاوت قیمت این مواد این است که سود پرک بر خلاف پتاس ، از ماده مناسب قیمتی به نام نمک خوراکی ایجاد می شود. ولی فرایند انحلال پذیری سود پرک در آب میزان بیشتری حرارت نسبت به پتاسیم هیدروکسید تولید می کند که فاکتور مثبتی محسوب می شود. هیدروکسید پتاسیم، جامدی بی بو، سفید و ناهموار می باشد که اکثر وقت ها محلول در آب می باشد و در تولید صابون، به تیتر اللکترولیت در باتری های قلیایی و درآبکاری الکتریکی، لیتوگرافی و رنگبرها به کارگیری می شود. هیدروکسید پتاسیم نسبت به هیدروکسید سدیم قدرت بازی بیشتری داراست و به میزان بیشتری در آب حل می شود. براین اساس نسبت به NaOH ترجیح دیتا میشوند. پتاسیم هیدروکسید در دمایی هم اندازه ۳۶۰ رتبه سانتی گراد به نقطه ذوب خود میرسد و همچنین در دمایی هم اندازه ۱۳۲۷ مرتبه سانتی گراد به نقطه جوش خویش می رسد. در کاربردهای صنعت های غذایی، KOH جامد به تیتر یک تهیه و تنظیم کننده اسیدیته و به تیتر یک بازدارنده به جهت ایجاد سوربات پتاسیم و سایر حفظ کننده های غذایی عمل می کند. ترکیب فوق به عنوان یک مادهی سفید کننده در صنعت نساجی به فعالیت برده میشود. فروشگاه مستر آزما واردکننده و عرضه کننده انواع مواد شیمیایی و محفظه های کشت تخصصی از معتبرترین برندهای دنیا و آمادگی خود را جهت عرضه مستقیم پودر پتاسیم هیدروکسید حیاتی کد 105033 حیاتی کیفیتی عالی و قیمتی رقابتی در مقادیر مختلف از شرکت دارای مرک آلمان اعلام می دارد.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر