نقش شاتون و پیستون خودرو و نشانه های خرابی

پیستون حساس سر صاف: سطح تاج همین پیستونها صاف و یک دست است. همین مشکلات میتوانند ساخت ایراد و نقص جدی در کارایی موتور کنند. این فساد منجر مختل شدن عملکرد احتراقی خودرو شده و در نتیجه نیروی اضطراری به چرخها انتقال دیتا نمی شود. کلیه پیستون های موجود در سیلندرهای یک موتور می بایست از نظر اندازه و ابعاد و وزن یک عدد باشند تا در کارایی آنها اختلاف میزان مرغوب بودن یا این که زمانه تولید نشود. شیارهایي نیز بر روي گوشه و کنار پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري حلقه ها مي باشد.در صورتیكه اندازه این شیارها بیش از حد داده شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون باید پیستون لامبورگینی بی تردید بده بستان گردد. بايد توجه نمود كه رينگ بايد به راحتي در جا رينگی پيستون قرار گرفته و جای حركت داشته باشد، از اينرو طبق شكل (2) لقي تقريبي به اندازه0/05ميلي متر براي رينگ هاي كمپرسي و 0/04 ميلي متر براي رينگ هاي روغني در حیث گرفته و بوسيله فيلر ترازو گيری و كنترل می شود. 1ـ بیضی ساختن پیستون : زیرا گرمای احتراق به بالای پیستون میرسد و آن حیطه و نصیب قرار گرفتن گژن پین بیشتر از تمامی جا گرم می‌شود ، حیاتی انبساط بیشتری هست که این انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و گونه های در کار موتور می گردد بنابراین پیستون را بیضی میسازند که آنگاه از گرم شدن انبساط پیدا کرده و موقعیت دایره پیدا میکند. در صورت جدا شدن همین خنك كاري پیستون بر اثر حرارت حاصل از احتراق منبسط شده و حساس مرحله داخلي بوش تماس پیدا مي كند. بالاترین حلقه پیستون كه رینگ كمپرس مي باشد بیشترین حرارت و فشار را از احتراق تحمل مي كند و معمولا سطح آن و مرحله شیار پیستون جهت تحمل همین فشار و دما مشقت بار كاري شده اند. همین قطعه استوانه صورت پس از احتراق سوخت به بالا و تحت حرکت میکند. هنگامی مشکلی همین چنینی پیش می آید مورد قضیه حساس در همین می باشد که بتوانم منبع پیدایش همین براده ها و قطعات ریز وارد شده به درون گوشه و کنار احتراق را پیدا نماییم در ضمن مارتل موتور را هم بایستی باز کرد و همه ذرات خرده ریز موجود در آن را تمیز کرده و شستشو داد تا دوباره آن‌گاه از تعمیر موتور همین اختلال مجددا پیدایش نکند. پیستون موتور باید بتواند دمای 6000 سکو سلسیوس را به راحتی تحمل کند . علاوه بر ماشین های اساسی سیستم تایمینگ متغیر ، این شیارها سبب ساز می شوند زمانی که تسمه تایم پاره شود ( درباره تسمه تایم نیز در بخش سیستم تایمینگ نگارش شده ) و زمان بندی سوپاپ به نیز بخورد ، از بازخورد سوپاپ به پیستون پرهیز شده و از ساخت خسارات شدید دوری کند. البته در بعضا موتورها مانند موتور پراید، به واسطه دسته جانمایی پیستونها و سوپاپها، حتی درصورتیکه تسمه تایم در بدور بالا نیز غالب شود منجر بازخورد این دو عضو به هم دیگر نمی شود البته در بیشتر خودروها نظیر خودروهایی که از موتورهای پژویی به کار گیری میکنند، چنانچه این رخداد بیافتد حتما خساراتی سنگینی به موتور وارد خواهد شد. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم رینگ پیستون ژاپنی لطفا از برگه ما بخواهید.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر