پلنیوم باکس – ویرگول

پلنیوم باکس نوعی باکس اختلاط هوا بوده که در آن می اقتدار مهم دقت به نوع طراحی آن ، هوا را به صورت تماما لایه ای و آهسته توزیع نمود. لازم به ذکر است روزنه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس نصب می شوند از باطن بوسیله یک سری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده دیگر نیازی به رخنه کاری بر روی فریم دریچه ها و خراب شدن نمای کار نمی باشد. ۴- قابلیت و امکان تعبیه ی لبه ی خم دار در قسمت دهانه ی خروجی هوا، که منجر اتصال روزنه هوا به وسیله بست های خرچنگی به پلنیوم باکس می شود. ضروری به ذکر میباشد دریچه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس کارگزاشتن می شوند از باطن توسط یکسری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده و دیگر نیازی به شکاف کاری بر روی فریم دریچه ها و خراب شدن نمای عمل کاربرد پلنیوم باکس نمی باشد . جعبه های پلنوم به جهت تأمین و خروج هوا از طرز دیفیوزرها و نتورک ها به کار گیری می شود. پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر اساسی فرآورده گالوانیزه ساخته می شود.باکس های انتقال هوا حیاتی ضخامت های متفاوت ،و از کالا گالوانیزه، استیل و آلومینیوم نیز ساخته می شوند.این باکس ها تماما سفارشی می باشند و بعدها آنبه نسبت طول و عرض محل گزینه لحاظ متفاوت هستند.برای جلو گیری از اتلاف انرژی و تغییر تحول دما ، درون باکس مهم عایق الاستومریک ، عایق می شود .به استدلال قیمت بالای عایق الاستومریک ، قابلیت به کارگیری از فوم هم میسر می باشد.بررای انتقال هوا از دستگاه به پلنیوم از لوله های فلکسیبل استعمال می شود. پلنیوم باکس ها به طور معمول در طول بالا، اصلی ورودی های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی کارگزاری می شوند. پلنیوم باکس ها غالبا در طول بالا دارای محل ورود های گرد به فواصل حداکثر ۱/۲ متر پشت دریچه های خطی کارگزاری می شوند. پلنوم در سیستم های گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC) جعبه ای هست که به سیستم HVAC متصل می شود. در بدنه ی داخلی یا خارجی این جعبه های توزیع هوا از عایق الاستومری به کارگیری می شود. اتاقهای رایانه به طور معمول از سیستم کف بالا برای قفسه های سرور به کار گیری می کنند. عمدتاً جهت مرتبط ساختنِ لاینِ اصلیِ شبکه هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از انواعِ شبکه خرطومی (فلکسیبل، انعطافپذیر) استفاده میشود که بهوسیلهی بست و چسبِ هوابندی از هر دو سو هوابندی انجام میشود.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر