پلنیوم باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

عایق الاستومری بهکار رفته در همین بخش داخلی و خارجی بدنه پلانیوم باکس از افت فشار، نشت هوا، تبادل دما محیط داخل دارای خارج ساختمان و پخش صدا خودداری خواهد نمود. پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر حیاتی کالا گالوانیزه ساخته می شود.باکس های انتقال هوا اهمیت ضخامت های مختلف ،و از فرآورده گالوانیزه، استیل و آلومینیوم نیز ساخته می شوند.این باکس ها به طور کامل سفارشی می باشند و بعد ها آنبه نسبت ارتفاع و عرض محل آیتم نظر متعدد هستند.برای جلو گیری از اتلاف انرژی و تغییر و تحول و تحول دما ، باطن باکس کلیدی عایق الاستومریک ، عایق می شود .به عامل قیمت بالای عایق الاستومریک ، امکان به کارگیری از فوم نیز میسر می باشد.بررای انتقال هوا از دستگاه به پلنیوم از لوله های فلکسیبل به فعالیت گیری می شود. در کلاس بندی فضاهای فراتر مثل 10.000 یا این که 1000 از فیلتر باکس به کارگیری می شود. برای دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی ما فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از نشر صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی آن ها از عایق الاستومری به کارگیری میشود. اما از طرح های دیگر هم در این جعبه ها می اقتدار به کارگیری کرد. معمولا پلنیوم ها به صورت تکه های یک متری در طول خط آیتم نظر برای کارگزاشتن دریچه خطی در کنار نیز قرار می گیرند و دریچه تا ارتفاع قابل تولید به شکل یکپارچه بر بر روی آن‌ها کارگزاری می گردد. برای کارگزاشتن بی عیب و نقص روزنه های خطی دارای ارتفاع بسیار بر روی پلنیوم باکس ها، به طور معمول از بست های خرچنگی به کار گیری می گردد. جهت پرهیز از هرگونه نشت هوا و افت فشار و خودداری از تبادل دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور پرهیز از انتشار صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که همین که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به کارگیری میشود. جهت دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و خودداری از تبادل دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه پلنیوم باکس و همچنین دوری از نشر صدای هوای شناور باطن همین جعبه ، در بدنه داخلی یا خارجی آن از عایق الاستومری به کارگیری می شود . تعداد و سپس ها طوقه ورودی هوا نیز حیاتی اعتنا به حجم هوای عبوری از پلنیوم و طراحی هوادهی روزنه های خطی طراحی پلنیوم باکس طراحی می شوند. روی قسمت خروج هوای این پلنیوم باکس می قدرت روزنه خورشیدی، گردابی، پرفوریت نصب گردد. به جهت افرادی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استعمال از پلنیوم باکس قیمت ، شما احتمالا می توانید دارای ما در برگه وب تماس خرید پلنیوم باکس بگیرید.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر