چرا جراحی لیفت سانترال لب انجام می شود ؟

در این طریق فرآیند عمل جراحی از باطن دهن و مهم استفاده از رخنه لب ها است، در این نحوه ردی از جای بخیه بر روی صورت نمی ماند، البته لب حجیم می شود. در نهایت محل برش بخیه زده می شود. در همین نوع جراحی فرم و حجیم سازی لب ها قابل شبیه سازی است و همین مدل جراحی نیز به جهت گوشه ای از لب و نیز کل لب شکل می گیرد. در بین کار های زیبایی، حجیم سازی لب ها یک عدد از مواردی است که تاثیر مستقیمی در زیبایی شما دارد. به طور معمول همین اثرها پس از گذشت مدتی از دربین خواهند رفت در عمده مواقع نیز پزشک معالج کرم های مخصوصی برای از بین بردن این اثرها تجویز می کند . همین فعالیت حیاتی استعمال از تزریق چربی خویش فرد به لب ها انجام می شود. این سموم بر روی چینوچروکهای لب بالایی اثر بسیار خوبی دارند چراکه سوزنهای کوچکی که به جهت تزریق همین باکتری به کارگیری میشوند، میتوانند نواحی کوچکی از چین و چروک دور لب را فارغ از اثر گذاشتن بر روی پوست نواحی مجاور، هدف قرار دهند. هنگامیکه همین سم به ماهیچه ها بدور لبها تزریق میشود، آن‌ها را ریلکس میکند. عضلات پس از گذشت حدود سه تا شش ماه، حرکات عادی خویش را از سر میگیرند، بنابراین بهمنظور نگهداری نتیجه ها همین عمل، تزریقات باید بهصورت منظم و هر یکسری ماه یکبار، تکرار شوند. در چندین دهه اخیر روش های زیادی به جهت جراحی لب رخ گرفت، که از آن جمله می قدرت به جراحی لب از داخل دهان، جراحی لب از بیرون دهان اهمیت برش های مستقیم، سانترال لب، ژل لب، به کار گیری از عمل گرافت چربی در لب ها و.. نتیجه های این عمل پس از یک سری هفته ظاهرشده و موقتی خواهند بود. وی از سال 1381 به طور منحصر در حوزه جراحی پلاستیک کار می کند و طی سالهای عمل خویش عصر های علمی و عملی متعدد را جهت یادگیری ترفند های نو در جراحی پلاستیک در بیرون از سرزمین ( آمریکا، ایتالیا، دبی) گذرانده است. در ترفند های مدرن خیس و پیشرفته تر، برش دقیقا در ذیل بینی انجام میگیرد؛ همین نحوه باعث می‌شود تا مقدار اسکار ناشی از برش به دست کم رسیده و کمتر قابل سانترال لب پایین تماشا باشد. همین نحوه به جهت اشخاصی که از شکل ظاهری لب های خود ناراضی هستند و صرفا به دنبال حجیم شدن لب های خود هزینه سانترال لب چه میزان است هستند، اثرگذار است.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر