چگونه برنامه تمرینی بدنسازی بنویسیم

۴۵ ثانیه برنامه بدنسازی دانسیته 1 ماهه استراحت در میان ستها. فلای دمبل: ۶ ست اهمیت ۱۰ و ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها. سرشانه نظامی: در ۵ ست اساسی ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت میان ستها. سرشانه دمبل: ۴ ست حساس ۱۰ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت در میان ستها. ساق پا نشسته: ۴ ست با ۱۰ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت در بین ستها. باکس اسکوات روی میز اصلی هالتر: ۵ ست با ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت در میان ستها. میان ست ها ۳۰ ثانیه و بین حرکات ۳ دقیقه استراحت کنید. پرس دمبل آرنولدی: حساس ۱۰ تکرار در ۴ ست. و با روال تمرین ۶ روزه، یک روز استراحت در هفته مجاز میشود. تمرینات شکم در برنامه بدنسازی ۶ روز در هفته در انتها تمرینات برای دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام میشود. همینطور سوای هیچ استراحتی حرکات پشت هم انجام میگردد تا یک ست تمام گردد. هدف مقاله راهنمای تام به جهت آغاز بدنسازی همین است، تا شما را اصلی همین محفظه آشنا کند تا هنگامی وارد یک باشگاه بدنسازی می گردید به مدل ای کردار کنید که انگار ۱۰ سال هست تمرین رشته ای انجام می دهید. توجه کنید که نکته دارای در این تمرینات همین است که بهمرور وزنه مورداستفاده خویش را ارتقا دهید. نکته حساس دیگر میزان استراحت پس از تمرینات است. قبل از هر چیز به این مورد قضیه دقت کنید که برنامه ورزشی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. پرس بالا سینه مهم هالتر: ۳ ست انجام بدهید و به ترتیب ۱۲، ۱۰ و ۸ بار تکرار در هر ست. یک هفته به خودتان استراحت دهید! به عضلات خویش مجال بدهید تا حدودی صورت بگیرد و سپس به سراغ مصرف مکمل ها بروید کارایی نمایید در اوایل شیوه از برنامه غذایی مناسب استفاده کنید. در ضمن از نخست تا انتهای برنامه، یک مربی خصوصی خواهید داشت که به تمام سوالات شما پاسخ می‌دهد و همگی مشکلات ورزشی شما را حل میکند. مربیان شما طی ۵ الی ۷ روز کاری برنامه تمرینی شما را طراحی و برای شما ارسال خواهند کرد.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر