کربن اکتیو یا فعال چیست و چه کاربردی دارد؟

زغال تولید شده توسط طریق کربونیزاسیون صرفا دارای یک ساختار متخلخل اولیه هست و نمی توان از آن به عنوان یک ماده جاذب استعمال شود، مگر آنکه ساختار حفرات آن بهبود یافته یا این که فعال شوند. فرایند فعال سازی در این نحوه به همین رخ می باشد که در آغاز ماده اولیه با تقطیر به زغال تبدیل شده و در مرحله بعد، به برهان حرارت بالا سطح آن متخلخل خواهد شد. در موقعیت کلی این محصولات ارزش ارزان تری نسبت به دسته سوئدی داشته و به رخ بیشتر و جزئی اصلی قیمت مناسب در گروه صنعتی هفت ارائه می کربن فعال چیست و چه کاربردی دارد گردند. به استدلال شتاب بالای شکافت گازها و مایعات همین دسته کربن به جهت جذب و بخار مناسب می باشد. به ادله هدر رفت انرژی بالای همین محصول، محافظت آنان در یک پیاله یگانه متداول نیست. عدد یدی عموما حساس واحد mg/g سنجیده می شود و عبارتست از میلیگرم یدی که یک گرم کربن اکتیو می تواند جذب نماید و یک شاخص استاندارد برای کربن های آیتم به کارگیری در فاز مایع است. از دیگر نمونه های فراوان مناسب و پرفروش می قدرت به کربن فعال نوریت هلند اشاره نمود. مقدار خاکستر محلول در آب واسید مضاعف اهمیت تر از خاکستر تمام است. محتوای خاکستر محلول به جهت کابرد تصفیه در آب پرورش آبزیان دوچندان با است چون در رخ بالا بودن خاکستر قابل انحلال در محلول آب و اسید قابلیت و امکان مسمومیت آبزیان حیاتی فلزات سنگین ارتقاء می یابد. قرص کربن اکتیو بدلیل سطح ویژه بالایی که دارد، قدرت جذب متعددی دارااست و میتواند بخش اعظمی از سموم باطن معده و مسیر گوارشی را به خویش جذب کرده و در نتیجه در مسمومیت های گوارشی زیاد آیتم استفاده است. همچنین در فاز گاز کربن اکتیو قابلیت جذب منو اکسید کربن را ندارد و این نکته ای است که افرادی که از ماسک های حاوی فیلتر های کربن استفاده می کنند باید به آن توجه ویژه داشته باشند. اهمیت این اوصاف پوست می بایست آیتم اعتنا بیشتری قرار گیرد. با اعتنا به قدرت جذب فراوان بالا آلاینده ها حساس بار منفی، کربن فعال پودری PAC در فیلتر کربنی به کارگیری میشود. اصلی اعتنا به اینکه بخش بزرگی از مسافت بین ذرات کربن از هوا لبریز شده است دانسیته واقعی کربن کمتر از این میزان و عموما فی مابین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر