۱۴ راهکار تقویت فن بیان برای سخنرانی – مطالعه شریف

ایجاد صداهای زیر و بم نادرست، ناشی از استرس و عدم اعتماد به نفس کافی هست بدین مضمون‌ که اگر شما اعتماد به نفس نداشته باشید مطلقا باید منتظر صداهایی اصلی شیب یا این که قلیل در سخنرانیتان باشید. درصورتیکه بتوانید در ارتفاع روز زمانی را به این عمل اختصاص بدهید میتوانید در مقطع وقتی کوتاهی اعتماد به نفستان را تقویت کنید. خوبتر هست قبل از سخنرانی یک برگه مهیا کنید و همه نکات و موضوعاتی که میخواهید از آن سخن کنید را یادداشت نمایید تا بتوانید فارغ از استرس و نگرانی صحبت کنید. چنانچه میخواهید روی فن ابلاغ و تقویت مهارتهای ارتباطی خویش عمل نمایید بهتر میباشد تمرینهای متمایز داشته باشید یک عدد از همین تمرینها تمرین حرفه ابلاغ جلوی آینه است. بسیاری از وقتها در در میان صحبتها یک یا چندین نقل عهدوپیمان مطرح میکنید که شونده از آن ها لذت می‌برد ولی بهتر میباشد منابع صحبتهایتان را نیز مطرح کنید. شما بایستی در رابطه اساسی همین لغات به گونهای کلام نمایید که در آخر آنها به یکدیگر دارای ربط شوند. هنگامی دارای عالی حرف نمودن و رشته بیان کار کشته از طرف دیگران واکنش مثبتی را میگیریم، دید ما نسبت به خودمان خوبتر میشود و اساسی دید بهتری به خودمان مینگریم و نوعی احساس توان در وجود ما شکل می‌گیرد و همین مسئله سبب ارتقاء خودباوری و عزت نفس ما خواهد شد. شاید از خویش بپرسید صحیح نشستن چطور سبب ساز جلب نظر مخاطب می شود که در جواب به این سوال می بایست بدانید که داشتن یک استایل درست خیر تنها حیث مخاطب را جلب می‌کند بلکه اثر گذاری متعددی نیز روی طریق نفسگیری شما دارد. اما اگر دفعات اولین است که در یک توده حرف میکنید می بایست در لحاظ داشته باشید که ممکن است دچار ایراداتی در هنگام نفسگیری گردید و این موضوع اهمیت تمرین صحیح میشود. ولی احتمالا باشند سخنران هایی که در ارتباطات فردی و خانوادگی خودشان حرفه بیان و ارتباطات کلامی خوبی ندارند. بسیاری از افراد در زمان صحبتهایشان به دفعات زیادی از خودشان تمجید میکنند که در نظر مخاطب ابدا کار خوشایندی به حساب نمیآید. گام چهارم تمرین تنفس برای تقویت رشته بیان: کف دست خویش را در در مقابل شکم خود قرار بدهید تا حرکت آن احساس شود. بخش اعظمی از افراد صدای خود را تا حد ممکن بالا می‌برند و این مسئله در لحاظ مخاطب مورد قضیه چندان جالبی نیست. چطور هراس از سخن کردن در عده را رخنه فن ابلاغ در زندگی روزمره کنیم؟ 2. زمان کلام نمودن اعتمادبهنفس داشته باشید.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر