بنگلادش استخدام 2000 نفر از پزشکان برای مبارزه با COVID-19 بحران

دولت عمومی وزارت صادر سفارش در استخدام از پزشکان روز دوشنبه در خدمات عمومی کمیسیون پیشنهاد است.

آنها خواسته شده است برای پیوستن به محل کار خود را به عنوان دستیار جراحان در مارس 12 زیر ارسال کنند توسط اداره کل خدمات بهداشتی و درمانی.

“به طور موقت منصوب دستیار جراحان را مجبور به درمان COVID-19 بيمار. مهارت های خود را برای درمان بیماران مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت در طول فرآیند به شغل خود را دائمی” منظور می خواند.

2000 پزشکان شده اند که توصیه می شود برای استخدام در میان 8,107 کسانی که در انتظار ملاقات پس از عبور از 39 BCS امتحانات. دولت نمی تواند آنها را تعیین کند و به دلیل عدم خالی.

tinyurlis.gdu.nuclck.rushrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>