داکا جنوب شهردار Taposh اولین کار: اخراج دو مقام

آنها اضافی مهندس ارشد Md Asaduzzaman و معاون درآمد افسر یوسف علی Sarder.

شهر شرکت نکرد جزئیات دلایل حذف این دو در بیانیه خود در روز یکشنبه. آن ذکر شده عمومی شهرستان و شرکت در منافع است.

Taposh در روز اول خود را در دفتر در روز قبل از آن گفت که او می خواهد به رایگان DSCC از فساد است.

او از مقامات به انجام کار خود را صمیمانه و صادقانه میگویم.

Taposh تهدید به اقدام شدید علیه گرافت.

سابق MP در زمان شارژ به عنوان شهردار رسما در روز شنبه پس از انتخاب شدن به عنوان حاکم عوامی لیگ در انتخابات ریاست جمهوری فوریه.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>