پاکستان گزارش 1,841 دفاع کرد گرفته شد موارد جدید, 36 مرگ و میر

اسلام آباد: پاکستان گزارش 1,841 دفاع کرد گرفته شد موارد جدید و 36 مرگ و میر در طول 24 ساعت گذشته, گرفتن مجموع عفونت در کشور به حدود 43,966 با 939 مرگ و میر. به عنوان موارد در سرمایه های ملی اسلام آباد عبور 1,000-علامت دیگر نقاط پاکستان نیز همچنان شاهد افزایش عفونت. “تا کنون 400,292 آزمون انجام شده است از جمله 12,957 در 24 ساعت گذشته گفت:” وزارت بهداشت. پاکستان را آغاز کرده است کاهش در مراحل این مستند و بخشی از سر خود داخلی و خدمات هوایی.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.net