‘خاکی’ لباس زیر: فرانسه کشاورز آزمایش برای تست سلامت خاک

تریبون میز وب

Chandigarh, ژوئن 11

هنگامی که یک کشاورز موفق به دریافت یک جدید سفید جفت از لباس زیر با دستورالعمل برای دفن آنها در زمین خود به هر کس دیگری آن را به نظر می رسید یک روز احمق آوریل شوخی.

اما جروم Leduc آیا دقیقا همان چیزی بود که از او خواسته. “در پایان 2019 من پیوست یک گروه به نام کشاورزی برای حفاظت از خاک و در آغاز از ما دریافت خوب براق سفید جفت از دادخواستها” گفت: Leduc سنت-Viaud حدود 50 متر از نانت در غرب فرانسه.

“ایده این بود که به دفن آنها در حدود 20 سانتیمتر پایین را امتحان کنید و ارزیابی برای اندازه گیری کیفیت زندگی در خاک است.”

پس از دو ماه در زیر زمین اشکالات کرم ها و قارچ حال خرد آنها اثبات وجود زندگی در این خاک.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net