که باید “شرمنده” از آن است که مانند یک آژانس روابط عمومی برای چین: مغلوب ساختن پیشی جستن

واشنگتن ممکن است 1 رئیس جمهور ایالات متحده دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن است گفت: سازمان جهانی بهداشت باید “شرمنده” از خود او به عنوان تشبیه آن به یک روابط عمومی آژانس برای چین در میان بیماری همه گیر کوروناویروس پس از آن سرچشمه در ووهان. مغلوب ساختن پیشی جستن دولت راه اندازی کرده است …

ادامه مطلب

مهاجر کار بیرحمانه رها شده توسط مودی دولت: کنگره

Abhishek Singhvi گفت: سوء مدیریت از نیروی کار مهاجر را نشان می دهد رویکرد, دولت مرکزی به تصویب رسید نسبت به فقرا از کشور است. عکس فایل PTI کنگره در روز جمعه متهم مرکز “بیرحمانه” و “ظالمانه” رها کردن کل دسته از مهاجر و کارگر نامیده می شوند و به عنوان یک شوخی بی رحمانه …

ادامه مطلب