هیچ ویدیویی برای شناسایی مهره اصلی مار با سرکه وجود ندارد

مرگ پیرمردی که وزیر سابق بهداشت به او گفته بود مواظب خودش باشد! و پادشاه در لام سر که سرحد بود جای خود را گرفت. آنها با تعمیم اصول منطق جدید به تصمیمات زبانی، ثابت کردند که چنین تصمیماتی را می توان به طور منطقی بازنویسی کرد، که یک گزاره ساده «موضوع، محمول و فقه» …

ادامه مطلب